BEZPEČNÁ ZEM

* aktivní rozvíjení znalostí a dovedností v oblastech civilní ochrana i obrana, zvládání mimořádných situací, první pomoc, spojení a komunikace, střelba a manipulace se zbraněmi *
* součinnost a spolupráce členů branných spolků při zajištění ochrany obyvatel i bezpečnosti a obrany státu *